Rekisteriseloste

Käyttäjän ystävät ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste on henkilötietolain edellyttämä dokumentti, josta selviävät muun muassa rekisterinpitäjän yhteystiedot, käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus sekä tietojen luovuttamisen ja suojaamisen periaatteet.

Rekisterinpitäjä

Käyttäjän ystävät ry<br />hallitus@kayttajanystavat.fi

Rekisterin nimi

Käyttäjän ystävät ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Mahdollisten jäsenmaksujen laskutus
  • Jäsenten edunvalvonta ja tapahtumien tarjonta
  • Jäsenviestintä
  • Jäsenkyselyt ja -tutkimukset

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenistä seuraavanlaisia tietoja: yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, kotikunta, puhelinnumero) sekä tiedot mahdollisista ylioppilas- ja opiskelijakuntien jäsenyyksistä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot perustuvat rekisteröityjen itsensä antamiin tietoihin. Näin ollen rekisterinpitäjä ei voi taata tietojen osittaistakaan oikeellisuutta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille ilman rekisteröidyn erillistä suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle säilytettäväksi tai käsiteltäväksi, jolloin rekisterinpitäjä noudattaa tämän lakisääteisiä velvoitteita tietosuojan tason varmistamiseksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on yhdistyksen hallituksella. Jäsenrekisteriin pääsyn rajaaminen tapahtuu henkilökohtaisilla tunnistautumistiedoilla.