Käyttäjän ystävät ry on vuonna 2001 perustettu käytettävyysopiskelijoiden poikkitieteellinen yhdistys. Yhdistys kokoaa yhteen samanhenkisiä, käytettävyydestä kiinnostuneita ihmisiä. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu etupäässä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijoita sekä jo valmistuneita käytettävyysalan osaajia. Mukaan voi liittyä kuka tahansa käytettävyydestä kiinnostunut!

Käyttäjän ystävät järjestää jäsenilleen mielekästä toimintaa eri muodoissa. Yhteyksiä yritysmaailmaan luodaan yritysvierailuilla, joita pyritään järjestämään tasaisin väliajoin ja monipuolisesti erilaisiin yrityksiin. Muita toimintamuotoja ovat saunaillat, pikkujoulut, osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin ja muu vapaamuotoinen verkostoitumista edesauttava yhteinen hauskanpito.

Yhdentekevä täytekuva - Käyttäjän ystävät 2001

Yhdistys tekee yhteistyötä yritysten, SIGCHI Finlandin sekä yliopistojen ainejärjestöjen kanssa pyrkimyksenään järjestää yhä monimuotoisempaa toimintaa mm. yhteistapahtumien muodossa.

. . .